E-Öğrenme Modülü

Hızla değişen dünyamızda sivil toplum kuruluşlarının öneminin sürekli artması, hayat boyu öğrenmeyi günlük yaşantımızın bir parçası haline getiriyor. Modül konularından sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, gönüllüler ve konuya ilgi duyan tüm kesimler faydalanabilir.

İstediğiniz modülden başlayabilir daha sonra kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Eğitimler ile kişisel kapasitenize ve deneyiminize katkı sağlarken sivil toplum kuruluşunuzun gelişmesine önemli değerler katabilirsiniz.
Her modülün ortalama ne kadar süreceği modül açıklama bölümünde bulabilirsiniz.

Modül 1: Sosyal Politika Geliştirme Döngüsü ve Sosyal Hizmet Geliştirme

Modül 2: İletişim, Kampanya ve Sosyal Medya

Modül 3: STK Faaliyetlerine İlişkin Kurumsal ve Yasal Çerçeve

Modül 4: Savunuculuk ve Prosedürlere Uygunluk

Modül 5: Etkin Proje Yönetim Sistemi/ Proje Döngüsü Yönetimi

Modül 6: Topluluğun Harekete Geçirilmesi ve Gönüllü Yönetimi Stratejileri

Modül 7: İzleme ve Değerlendirme

Modül 8: Stratejik Planlama, İdari Yapı, Bağış Toplama ve Kaynak Seferberliği

Modül içerisinde bulunan testte yer alan soruların en az %80 oranında doğru yanıtlamanız durumunda sistem size otomatik sertifika üretecektir. Her modül için online ayrı bir sertifika üretilmektedir.

Giriş yapmak için lütfen tıklayınız…

Kayıt olmak için lütfen tıklayınız…