Ana Sayfa Haberler

Haberler

Almanya Çalışma Ziyareti

Projemiz kapsamında, Kamu - STK iş birliğinin en iyi örneklerini yerinde görmek amacıyla Almanya’ya beş günlük bir çalışma ziyareti düzenlendi. İnternet sitemiz...

Yönetişim Modeli ve Eylem Planı Geri Bildirim Çalıştayı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü temsilcileriyle Yönetişim Modeli ve Eylem Planı Geri Bildirim...

Haritalama Çalışmaları Sonuçlarından edinilen Öğrenme Deneyimleri Çalıştayı

Haritalama Çalışmaları Sonuçlarından edinilen Öğrenme Deneyimleri Çalıştayı 16-17 Ocak 2020 tarihlerinde Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatından temsilcilerin katılımıyla gerçekleşti. Proje kapsamında daha...

Gaziantep Çalışma Ziyareti

Politika oluşturma ve uygulama süreçlerine STK'ların katılımını temin edecek yasal çerçeveye ve Kamu-STK iş birliğinin nasıl ele alındığına ve desteklendiğine dikkat çekmek...

İyi Yönetişim ve Davranış İlkeleri Eğitimleri

Türkiye’de sivil toplum ve kamu sektörü diyaloğu davranış ilkelerinin uygulanmasına yönelik kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin geliştirilmesi ve bu alandaki...

Proje Hazırlama ve İş Birliği Çalıştayları

Aynı alanlarda çalışan farklı STK’lar arasında iş birliğini güçlendirme, hibe projesi hazırlama ve uygulamaya ilişkin STK’ların kapasitesini artırmak ve sosyal politika uygulama...

Kapasite Geliştirme Eğitimleri

10 pilot ilde üçer tur şeklinde gerçekleştirilen, toplam 951 STK temsilcisinin ve 177 kamu personelinin katılım sağladığı kapasite geliştirme eğitimleri tamamlandı. Yetişkinlere...

İtalya Çalışma Ziyareti

Kamu – STK iş birliği yönetişim modelleri hakkında deneyim paylaşımında bulunmak ve en iyi uygulamaları yerinde görmek amacıyla 24-28 Haziran 2019 tarihlerinde...

Haritalama Çalıştayı İstanbul’da gerçekleşti!

“Kamu-STK İşbirliği için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Kapasitesinin Güçlendirilmesi Teknik Yardım Projesi” kapsamında yer alan haritalama faaliyetinde 20 şehirde 600...

3. İstişare Etkinliği, Ankara’da gerçekleştirildi.

Projemiz kapsamında, 3. İstişare Etkinliği, 18 Eylül 2019 tarihinde kamu kurumlarından ve projenin pilot illerinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından 77 temsilcinin...
Yazı boyutunu değiştir