Yönetişim Modeli ve Eylem Planı Geri Bildirim Çalıştayı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü temsilcileriyle Yönetişim Modeli ve Eylem Planı Geri Bildirim Çalıştayı 28-29 Ocak tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşti. Yönetişim modeli ve eylem planı: bileşenler, ilkeler, yasal dayanaklar, uygulamaların istişare edildiği, çalıştay formatında gerçekleştirilen etkinlikte katılımcı yaklaşım ön planda tutularak, katılımcılarla yapılan değerlendirmeler doğrultusunda çalıştay çıktıları birlikte ele alınmıştır.