Proje Hazırlama ve İş Birliği Çalıştayları

Aynı alanlarda çalışan farklı STK’lar arasında iş birliğini güçlendirme, hibe projesi hazırlama ve uygulamaya ilişkin STK’ların kapasitesini artırmak ve sosyal politika uygulama projeleri alanında STK’ların kendi içinde, STK’lar ve kamu kurumları arasında olası iş birliğine ve ortaklık ilişkilerine zemin hazırlamak amacıyla 7 farklı tematik alanda Proje Hazırlama ve İş Birliği Çalıştayları düzenlendi. 

Kadınlar, çocuklar, engelli bireyler, yoksulluk riski altındaki kişiler, geçici koruma altındaki Suriyeliler, sığınmacılar ve göçmenler, Romanlar, Şehit yakınları ve gaziler ile diğer sosyal alanlarda hizmet veren STK’lara yönelik 7 farklı konuda gerçekleşen ve beşer gün süren çalıştaylara, toplam 151 sivil toplum temsilcisi ile 54 kamu personeli katıldı. Hibe projelerine başvuruda gerekli dokümanlar, başvuru dosyası hazırlama ve dikkat edilmesi gereken konular, alanında uzman eğitimciler tarafından grup çalışmalarıyla uygulamalı olarak katılımcılara anlatıldığı çalıştaylarda, her bir tematik alanda AÇSHB’nin o alanla ilgili olarak sunduğu hizmetler de ilgili genel müdürlük temsilcileri tarafından yapılan sunumla katılımcılarla paylaşıldı.