Kapasite Geliştirme Eğitimleri

10 pilot ilde üçer tur şeklinde gerçekleştirilen, toplam 951 STK temsilcisinin ve 177 kamu personelinin katılım sağladığı kapasite geliştirme eğitimleri tamamlandı. Yetişkinlere yönelik öğrenme teknikleriyle gerçekleştirilen eğitimler; sosyal sektörde nitelikli hizmet sunumu, savunuculuk ve iletişim, proje döngüsü yönetimi, gönüllü yönetimi ve topluluğun harekete geçirilmesi konularının yanı sıra stratejik planlama, iç yönetim, kaynakların harekete geçirilmesi, bağış toplama, katılım ve dahil olma ile yerel yönetimlerle iş birliği ve STK’lara ilişkin yasal bağlam konuları alanında uzman eğitimciler tarafından anlatıldı. Yoğun ve verimli geçen eğitimlerimize gösterdikleri ilgi için tüm sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz.