İyi Yönetişim ve Davranış İlkeleri Eğitimleri

Türkiye’de sivil toplum ve kamu sektörü diyaloğu davranış ilkelerinin uygulanmasına yönelik kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin geliştirilmesi ve bu alandaki deneyimlerinin artırılması amacıyla

10 pilot ilde ikişer gün süreyle gerçekleştirilen, toplam 278 STK temsilcisinin ve 42 kamu personelinin katılım sağladığı İyi Yönetişim ve Davranış İlkeleri Eğitimleri, grup çalışmalarıyla interaktif bir şekilde gerçekleştirildi. Bu kavramlar STK’lar için çok yenidir ve eğitim, sistematik bir işbirliğinin uygulanmasının önünü açmak için çok takdir edilmiştir.