Haritalama Çalışmaları Sonuçlarından edinilen Öğrenme Deneyimleri Çalıştayı

Haritalama Çalışmaları Sonuçlarından edinilen Öğrenme Deneyimleri Çalıştayı 16-17 Ocak 2020 tarihlerinde Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatından temsilcilerin katılımıyla gerçekleşti. Proje kapsamında daha önce yapılan Haritalama Çalışması ve sonuçlarının incelendiği çalıştayda, uygulanan grup çalışmalarında kamu-STK iş birliğini güçlendirmek için hangi hususların öncelikli olarak geliştirilmesi gerektiği tartışıldı. Kamu-STK İş Birliğini iyileştirmek adına Kapasite Geliştirme Genel Eğitim Değerlendirme Raporu’nun da incelenmesinin ardından bundan sonraki adımlara yönelik öncelikli tavsiyeler tartışıldı.