Gaziantep Çalışma Ziyareti

Politika oluşturma ve uygulama süreçlerine STK’ların katılımını temin edecek yasal çerçeveye ve Kamu-STK iş birliğinin nasıl ele alındığına ve desteklendiğine dikkat çekmek amacıyla Gaziantep’e çalışma ziyareti düzenlendi. İnternet sitemiz üzerinden yapılan, açık çağrıya başvuran ve başvuru koşullarını sağlayan, pilot ve komşu illerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından ve projenin faydalanıcı kurumlarından temsilciler çalışma ziyaretine katıldı.

Program kapsamında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Bülbülzade Vakfı ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Gaziantep İl Müdürlüğü ziyaret edilerek sosyal alanda verdikleri hizmetler ve yapılan çalışmalar hakkında deneyim paylaşımında bulunuldu.