Haritalama Çalıştayı İstanbul’da gerçekleşti!

“Kamu-STK İşbirliği için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Kapasitesinin Güçlendirilmesi Teknik Yardım Projesi” kapsamında yer alan haritalama faaliyetinde 20 şehirde 600 görüşme gerçekleştirilmiş ve bu 600 görüşmeden elde edilen veriler ile haritalama tekniğinin felsefesine uygun olarak her bir şehir için ayrı ayrı rapor yazılmıştır. Ayrıca, çalışma sonunda genel bir özet olarak Kapsamlı Haritalama Çalışması Raporu da hazırlanmıştır. 

16-17 Ocak 2020 tarihinde İstanbul’da Kapsamlı Haritalama Çalışması Raporu’nu birlikte analiz etmek, haritalama çalışmalarının başlıca sonuçlarını paylaşmak ve STK’lar ile iş birliğinin güçlendirilmesi açısından alınan önemli dersleri ve geleceğe yönelik adımları gözden geçirmek amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Ankara’daki genel müdürlüklerinden ve il müdürlüklerinden temsilcilerin katılımıyla Haritalama Çalıştayı gerçekleşmiştir.

Çalıştay kapsamında, çalışmanın sonuçlarının paylaşılmasının yanı sıra, katılımcılar gruplar halinde kamu kurumlarının, STK’ların katılımının ve STK’larla iş birliğinin öneminin bilincinde olarak, kamu – STK iş birliğini güçlendirmek için, kamuda ve STK’larda hangi hususların öncelikli olarak geliştirilmesi gerektiği konularında çalışmışlar ve elde edilen veriler tüm katılımcılar ile paylaşılmıştır.