3. İstişare Etkinliği, Ankara’da gerçekleştirildi.

Projemiz kapsamında, 3. İstişare Etkinliği, 18 Eylül 2019 tarihinde kamu kurumlarından ve projenin pilot illerinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından 77 temsilcinin katılımıyla Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Etkinlikte, BM, Uluslararası Çalışma Örgütü ve AB gibi kuruluşlardan sağlanan gönüllülüğün uluslararası tanımları ve özellikleri ve AB Üye Ülkeleri’ndeki gönüllülük yasalarına ilişkin en son yaklaşımlar incelenmiştir. Ayrıca, Türkiye’de gönüllülüğe ilişkin bir yasa bulunmadığından, gönüllülüğü dolaylı olarak etkileyen, yasalar ve yönetmelikler konusunda Türkiye’deki durum ele alınmıştır. Son olarak, İstanbul’dan katılan Habitat adlı bir STK tarafından gerçekleştirilen sunumda topluluğun harekete geçirilmesi ve gönüllü yönetimi konularından örnekler içeren bir vaka çalışması ele alınmıştır.

3.İstişare etkinliğinde gönüllülük ile ilgili yasalar ve düzenlemeler konusunda da grup çalışmaları yapılarak katılımcılar arasında fikir alışverişinde bulunulmuştur.