2. İstişare Etkinliği Ankara’da Gerçekleşti!

Projemiz kapsamında, 9 Temmuz 2019 tarihinde Ankara’da ikinci İstişare Etkinliğimiz 23 STK ve 32 kamu kurumlarından gelen temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

İstişare etkinliklerinin amacı, kamu görevlileri ile STK temsilcilerinin bir araya gelerek yönetişim modelinin hazırlanmasına ilişkin beklentilerini, deneyimlerini ve görüşlerini paylaşmalarını sağlamaktır.

Çevrim içi uygulama aracıyla interaktif bir şekilde, katılımcılar, iyi yönetişim ve davranış kuralları kavramlarının uluslararası temelini ve kamu-STK iş birliğini güçlendirmek için yönetişim modelinin hazırlanmasına önemli olan temel yasalarını tartıştılar.

Projenin B.3.4 maddesi uyarınca hazırlanacak olan Yönetişim Modeli, bakanlığın stratejisinin hazırlanması için sistematik bir kamu – STK istişare süreci oluşturmak için bir mekanizma ve bir eylem planı önerecektir.