STK’lara ilişkin mevzuatta son kanun hükmünde kararnamelerle gerçekleştirilen değişiklikleri takip edebileceğiniz bilgi notları şimdi yayında!

STK’lar hakkında mevzuatın takip edilmesi hem iç işleyiş hem de kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkiler bakımından çok önemlidir. Yeni yasal mevzuata uygun olmadan, eski mevzuat gereği yapılan işlemler, özellikle denetim başta olmak üzere birçok konuda sorun oluşturur.

Mevcut yasalar, yönetmelikler ve tüzükler, ihtiyaçlara göre ve uluslararası mevzuata uyum açısından zaman zaman değişikliğe uğramaktadır. Değişikliklerin yanı sıra, yeni mevzuat da yürürlüğe konmakta ve resmi gazete gibi yayın organlarında gerektiği şekilde duyuru yapılmaktadır. Ancak, yine de STK’lar açısından mevzuatta yapılan değişiklikleri günü gününe takip etmek zor olabilmektedir.

Burada yayınlanan STK’ların yasal durumlarına ilişkin bilgi notları, takibi kolaylaştırmak amacını taşımaktadır. Özellikle dernek ve vakıflarla ilgili yasal mevzuatta gündeme gelebilecek değişiklikler, bilgi notları halinde web sitemizde yayınlanmaya devam edecektir.

Bilgi notları için lütfen tıklayınız.