Eğitim Notları

Kapasite Geliştirme Eğitimleri

1.Tur Programı: Kapasite geliştirme eğitimleri kapsamında ilk tur “Sosyal sektörde Nitelikli Hizmet Sunumu” ve “Savunuculuk ve İletişim” konularında gerçekleştirildi. Eğitim sırasında kullanılan sunum eğitim notlarını buradan inceleyebilirsiniz.

2.Tur Programı: Kapasite geliştirme eğitimleri kapsamında ikinci tur eğitimlerimiz “Proje Döngüsü Yönetimi”, “Gönüllü Yönetimi” ve “Topluluğun Harekete Geçirilmesi” konularında gerçekleştirildi. Eğitimlerde kullanılan sunum ve eğitim notlarını buradan inceleyebilirsiniz.

3.Tur Programı: Kapasite geliştirme eğitimleri kapsamında üçüncü ve son tur “Kaynak Geliştirme”, “Stratejik Planlama”, “Katılım ve Dahil Olma, Yerel Yönetimlerle İş Birliği” ve “Türkiye’de STK’lara Yönelik Mevcut Yasal Güvenceler, Haklar ve Yükümlülükler” konularında gerçekleştirildi. Eğitim sırasında kullanılan sunumları buradan inceleyebilirsiniz.