Kapasite geliştirme eğitimleri 2.tur İstanbul’da başladı!

10 Pilot ilde gerçekleşecek olan eğitimler “Proje Döngüsü Yönetimi, Gönüllü Yönetimi ve Topluluğun Harekete Geçirilmesi’ alanlarında olacak. Pilot illere komşu olan illerden de sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katılacağı eğitimler üçer gün sürecek. 

Eğitimin ilk iki günü proje döngüsü yönetiminde sorun ve paydaş analizi, mantıksal çerçeve, hedefler ve strateji, faaliyet planı, bütçeleme ve izleme değerlendirme konularında grup çalışmalarıyla tamamlanacak. Eğitimin son günü ise gönüllü yönetimi, gönüllü politikası analizi ve motivasyon ile topluluğu harekete geçirmenin ilkeleri ve uygulanması üzerinde durulacak. Eğitimler 4 Şubat – 4 Nisan 2019 tarihleri arasında tamamlanacak.

“Sosyal Sektörde Nitelikli Hizmet Sunumu” ile “Savunuculuk ve İletişim” konularının yer aldığı birinci tur eğitimler 189 sivil toplum kuruluşundan gelen 267 STK temsilcisi ile 58 kamu personelinin katılımıyla 10 ilde tamamlanmıştır.

Yine 10 ilde gerçekleşecek olan kaynak seferberliği, yerel yönetimlerle işbirliği ve STK’lara ilişkin yasal bağlam konularının yer alacağı 3.tur eğitimlerimiz için başvurular web sitesinden devam ediyor.