Haritalama Çalışmasının İkinci Aşaması Odak Grup Görüşmeleri Başladı!

10 hedef il ve 10 komşu ilde gerçekleştirilecek olan Haritalama Çalışmaları kapsamında pilot illerde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile birebir görüşmeler ve odak grup çalışmaları İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı olarak başladı.

Haritalama Çalışmalarının ilk adımı olan “internet anketi” Temmuz 2018 tarihinde web sitesinde açık çağrı yöntemi ile yayınlandı ve Sivil Toplum Kuruluşları anketi doldurmaya davet edildi. 400’ün üzerinde sivil toplum kuruluşunun katıldığı ankette, STK’lar illerde gerçekleşecek olan birebir ve Odak Grup görüşmelerine katılmak için başvuruda bulundu.

Kadınlar Çocuklar, Engelli Bireyler, Yaşlılar, Yoksul bireyler, Şehit Yakınları ve Gaziler, Romanlar, Göçmenler ve Geçici koruma altındaki Suriyeliler ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hizmet sunduğu diğer alanlarda faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla20 ilde en az 400 görüşmenin gerçekleşmesi planlanmaktadır. Bu çalışmanın sonuçları; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal alanlarda faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarını, görevlerini ve politika oluşturma kapasitelerini daha yakından tanımasını sağlayacak ve proje kapsamında yapılacak eğitimlerin tasarlanmasında da önemli ölçüde etkili olacaktır.

Haritalama Çalışması; tüm pilot ve komşu illerdeki birebir ve odak grup görüşmeleri tamamlanana kadar devam edecektir. Daha sonra biri STK’lar için diğeri de yerel kamu kurumları için olmak üzere, iki anket çalışmasıyla sonuçlandırılacaktır. 20 Haritalama Çalışması Raporu Kasım 2018 sonunda yayınlanacaktır.

Haritalama çalışmalarına katılarak, projede yerinizi almak istiyorsanız, web sitemizdeki internet anketimiz hala yayındadır. www.kamusiviltoplum.com