Proje Faaliyetleri

 • Açılış Konferansı
 • AÇSHB ve STK’ların karşılıklı politika oluşturma, uygulama, izleme ve değerlendirme alanlarında kapasitelerinin artırılması
 • Pilot illerde sektör üzerine derinlemesine bir paydaş haritalandırma çalışmasının yapılması
  • Politika döngüsü ile ilgili alanlarda STK’lar ve kamu sektörü için kapasite geliştirme faaliyetleri (eğitim ve çalışma ziyaretleri) düzenlemek.
  • Eğitim Programları ve Çalışma ziyaretleri
  • Politika Döngüsüne Katılım ile İlgili Alanlarda Kılavuzlar Hazırlanması
  • Sosyal Politika Alanında E-öğrenme Modüllerinin Hazırlanması
 • STK’ların Hukuki Yardım ve Danışmanlık Kapasitelerinin Artırılması
  • STK Bilgi ve Yardım Masasının Kurulması
  • Sosyal Politika Alanında STK Danışmanlığına Dair En İyi Uygulamalar Hazırlanması
 • Davranış Kurallarının uygulanmasına ilişkin kapasitenin (Sosyal Politika ve İstihdam bölümü (bölüm 19) için müzakere hazırlıkları ve müzakerelerin yapılması ile ilgili olarak) artırılması ve deneyim kazanılması;
  • Özellikle, sosyal alanda çalışmak üzerine olacak şekilde Davranış Kurallarıyla ilgili bir kılavuz hazırlanması
  • AÇSHB ve ilgili kurumların üst düzey bürokratları ile davranış kuralları hakkında bir bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi
  • İyi yönetişim ve davranış kuralları ile ilgili eğitim kurslarının düzenlenmesi
  • Bir Yönetişim Modeli ve İleriki Faaliyetler İçin Plan Hazırlanması
 • STK’lar arasında ve STK’lar ile AÇSHB ve ilgili kamu kurumları arasında sosyal politika alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi
  • Proje Hazırlığı ve İşbirliği Çalıştayları
 • Diğer Faaliyetler
  • Proje internet sitesinin kurulması
  • Görünürlük
  • Kapanış Konferansı