Proje Çıktıları

Proje kapsamında aşağıda belirtilen dört temel alanda çıktılar elde edilmesi amaçlanmaktadır. Bu çıktılar şu şekilde belirlenmiştir:

Çıktı 1: AÇSHB ve STK’ların karşılıklı politika oluşturma, yürütme, izleme ve değerlendirme anlamında kapasitelerinin artırılması

Çıktı 2: STK’ların hukuki yardım ve danışmanlık alanlarında kapasitesinin artırılması

Çıktı 3: Davranış İlkeleri’nin (Code of Conduct) hazırlanması ve AB’ye üyelik sürecinde “19: Sosyal Politika ve İstihdam Faslı”nın müzakere hazırlıkları kapsamında hem kamu hem de STK’ların müzakerelere konu olabilecek alanlarda müzakere edebilme kapasitesinin ve deneyimlerinin artırılması

Çıktı 4: STK’lar arasında ve STK’lar ile AÇSHB ve diğer kurumlar arasında sosyal politika alanındaki işbirliği artırılması